ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมศิลปากรรวบรวม 40 งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชาติ เชื่อมโยงประวัติศาสตร์สร้างความตระหนักคนไทยภาคภูมิใจมรดกชาติ

กรมศิลปากรรวบรวม 40 งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชาติ เชื่อมโยงประวัติศาสตร์สร้างความตระหนักคนไทยภาคภูมิใจมรดกชาติ

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวเปิดโครงการสัมมนา วิจัย วิจักขณ์ การนำเสนอผลงานวิชาการของกรมศิลปากร ที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ ว่า การจัดงานครั้งนี้นำเสนอผลการศึกษาวิจัย พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติในด้านต่างๆ มากกว่า 40 เรื่อง อาทิ การขุดตรวจทางโบราณคดีอาคารป่าไม้ภาคแพร่ ธรรมาสน์ในจังหวัดลำพูน ภาพเขียนสีค้นพบใหม่ที่ถ้ำสิงโต เขาผาแรต อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สังเขปเรื่องม้า” จากแชงกรีล่าสู่ล้านนาและสยาม เทคนิคการประดับกระจกโขนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9 ฐานรากหลักฐานโบราณคดี ป้อมมหากาฬ กําแพงพระนคร และกําแพงวังหน้ากรุงรัตนโกสินทร์ ถือเป็นการนำความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติสู่สังคม เป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมทำให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ เพจ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้จนถึงวันที่ 31 มกราคมนี้https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230130143120757

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More