ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนโรงเรียนดนตรียามาฮ่าที่ได้รับรางวัลแข่งขันทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง ประจำปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนโรงเรียนดนตรียามาฮ่าที่ได้รับรางวัลแข่งขันทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง ประจำปี 2565

วันนี้ (30 ม.ค. 66) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดสงขลา โดยใช้ทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี จากโรงเรียนดนตรียามาฮ่าทั้ง 4 สาขา ได้แก่ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า หาดใหญ่, โรงเรียนดนตรียามาฮ่า สงขลา, โรงเรียนดนตรียามาฮ่า เซ็นทรัล หาดใหญ่ และโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ป๊อปปูล่ามิวสิค หาดใหญ่ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนได้นำทักษะความรู้ ความสามารถไปต่อยอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และดนตรีของประเทศไทยไปสู่สากล เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในอนาคตและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

สำหรับเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดสงขลา มีจำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยแบ่งเป็น เด็กและเยาวชนที่สร้างผลงานระดับนานาชาติ (ตัวแทนประเทศไทย) ในประเภทการแข่งขันเดี่ยว (SOLO) จํานวน 12 คน, เด็กและเยาวชนที่สร้างผลงานระดับนานาชาติ (ตัวแทนประเทศไทย) ในประเภทการแข่งขันแบบกลุ่ม (GROUP) จํานวนทั้งสิ้น 7 คน และเด็กและเยาวชนที่สร้างผลงานระดับประเทศ (ตัวแทนจังหวัด) ในประเภทการแข่งขันแบบกลุ่ม (GROUP) จํานวนทั้งสิ้น 21 คน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวแสดงความยินดีแก่เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดสงขลาจากโรงเรียนยามาฮ่า ทั้ง 4 สาขา จากการแข่งขันทักษะด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถของผู้เรียนทุกคน ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาเป็นอย่างดี มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230130133857738

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More