ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.จันทบุรี แจ้งให้นักคัด-นักตัดทุเรียน ดำเนินการขึ้นทะเบียน ประจำปี พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

จ.จันทบุรี แจ้งให้นักคัด-นักตัดทุเรียน ดำเนินการขึ้นทะเบียน ประจำปี พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี ขอแจ้งการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนนักคัดนักตัดทุเรียน เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานนักคัดนักตัดทุเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จึงขอความร่วมมือ ผู้ทำหน้าที่เก็บเกี่ยวทุเรียน (นักคัดนักตัดทุเรียน) ที่จะเข้ามาเก็บเกี่ยวผลผลิตในจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนผู้มีความประสงค์มาดำเนินการขึ้นทะเบียนนักคัดนักตัดทุเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติ

– เกษตรกร

– นักคัดนักตัดอิสระ

– นักคัดนักตัดของผู้ประกอบการ โรงคัดบรรจุ (ลัง)

ระยะเวลาการขึ้นทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2566

จึงขอเชิญนักคัดนักตัดทุเรียนขึ้นทะเบียนได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดการขึ้นทะเบียนนักคัดนักตัดออนไลน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 039-313646 ,039-327088 ในวัน และเวลาราชการ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230130111921693

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More