ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้แก่ส่วนราชการและผู้ที่ให้การสนับสนุน

จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้แก่ส่วนราชการและผู้ที่ให้การสนับสนุน

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นเกียรติแก่ส่วนราชการและผู้ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล, นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

จังหวัดลำพูนได้กำหนดดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ 9- 23 มกราคม 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และวัดตามที่อำเภอกำหนด เพื่อเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ปฏิบัติสมาธิเจริญจิตภาวนา รวมทั้งการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา

สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวจังหวัดลำพูนได้รับความอนุเคราะห์จาก พระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลำพูนและคณะสงฆ์ทุกอำเภอ ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงดำเนินกิจกรรมในระหว่างที่พระภิกษุ ผู้อุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป จำวัด ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และวัดตามที่อำเภอกำหนด รวมถึงที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทั้ง 8 แห่ง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ในการสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยจังหวัดลำพูน มีผู้เข้าร่วมการบรรพชาอุปสมบท จำนวน 115 รูป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More