ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กอ.รมน.ภาค 4 สน. เชิญชวนประชาชน ร่วมโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 – 16.40 น. ณ ลานแฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

กอ.รมน.ภาค 4 สน. เชิญชวนประชาชน ร่วมโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 – 16.40 น. ณ ลานแฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

โครงการ “แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 
– 2562 ซึ่ง บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด (ห้างแว่นท็อปเจริญ) ได้ดำเนินโครงการ “แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีปัญหาทางสายตา ให้มีสุขภาพตาที่ดีขึ้น และสามารถประกอบอาชีพและดูแลตนเองได้ ผ่านการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดสายตาประกอบแว่น และเครื่องมือที่ทันสมัย ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจวัดสายตา พร้อมประกอบแว่นตาใหม่มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ แต่ในปี 2563 โครงการดังกล่าวต้องหยุดชะงักไป เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ซึ่งได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพสายตา มีฐานะยากจน เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความ     ไม่สงบในพื้นที่ รวมไปถึงครอบครัวของกำลังพลที่อยู่ในความดูแลของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ให้มีสุขภาพตาที่ดี สามารถประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More