ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อธิบดีกรมโรงงานฯ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการของศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2565

อธิบดีกรมโรงงานฯ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการของศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2565

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ของศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดำ) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี และศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภกิจ บุญศิริ และ นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางจินดา เตชะศรินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม นางนุชนาถ สุพรรณศรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีการกำจัดและการจัดการกากอุตสาหกรรม ผู้แทน บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ผู้แทน บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดำ) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้ลงนามสัญญากับ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ GENCO ให้บริการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม ประกอบด้วยกิจการบำบัดน้ำเสียอันตรายและไม่อันตรายด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (Physico – Chemical treatment of wastewater) ตั้งอยู่ที่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และกิจการฝังกลบสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายและไม่อันตราย ตั้งอยู่ที่ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง กรอ. ได้ลงนามสัญญากับ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)  ให้บริการเตาเผาขยะอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอัตราย ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ของศูนย์ฯ ทั้ง 3 แห่ง ซึ่งเป็นศูนย์บริการกำจัดบำบัด ด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ดังกล่าว เป็นไปตามข้อกฎหมาย และได้มีการปฏิบัติตามมาตรการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
ที่มา : https://www.diw.go.th/webdiw/pr66-120/

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More