ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายกฯ ชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในกิจกรรมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 66 พร้อมทดลองใช้นวัตกรรมเต่าบินโรโบติกบาริสต้า ชื่นชมความสำเร็จของผลงานวิจัยฯ

นายกฯ ชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในกิจกรรมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 66 พร้อมทดลองใช้นวัตกรรมเต่าบินโรโบติกบาริสต้า ชื่นชมความสำเร็จของผลงานวิจัยฯ

นายกฯ ชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในกิจกรรมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 66 พร้อมทดลองใช้นวัตกรรมเต่าบินโรโบติกบาริสต้า ชื่นชมความสำเร็จของผลงานวิจัยฯ

นายกฯ ชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในกิจกรรมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 66 พร้อมทดลองใช้นวัตกรรมเต่าบินโรโบติกบาริสต้า ชื่นชมความสำเร็จของผลงานวิจัยฯ ที่เกิดจากความสามารถของคนไทย

 

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (31 ม.ค. 66) เวลา 08.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในกิจกรรมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ Event Hall 100 – 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” โดยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันนักประดิษฐ์” เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย”หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” โดยเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และเป็นครั้งแรกของโลก โดยมีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำเยี่ยมชม
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีรับฟังสรุปและเยี่ยมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สำคัญ ซึ่งคนไทยเป็นผู้คิดค้นและผลิตขึ้น ดังนี้ (1) นวัตปะการัง : ปะการังเทียมที่มีโครงสร้างเลียนแบบธรรมชาติด้วยกระบวนการออกแบบ ชีวจำลอง (2) เท้าเทียมไดนามิกส์สำหรับผู้พิการขาขาดที่แข็งแรง (3) การผลิตกระจกเกรียบตามอย่างโบราณ เพื่อพัฒนาสู่การบูรณะและต่อยอดงานศิลปกรรมไทย (4) เส้นโปรตีนไข่ขาวพร้อมทาน ไร้แป้ง ไร้ไขมัน ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรีทอร์ท และ (5) เต่าบินโรโบติกบาริสต้า โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณและชื่นชมความสำเร็จของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมดังกล่าวซึ่งเกิดจากความสามารถของคนไทย พร้อมสอบถามถึงกระบวนการผลิตและการนำไปใช้ประโยชน์ด้วยความสนใจ โดยแนะนำให้มีการขยายให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น กรณีของเส้นโปรตีนไข่ขาวพร้อมทาน ไร้แป้ง ไร้ไขมัน ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรีทอร์ท Eggy day เส้นโปรตีนไข่ขาว 100% นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ซึ่งจะสามารถช่วยเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย รวมไปถึงผลงานวิจัยและนวัตกรรมอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นอนาคตของประเทศไทยในการที่จะขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีสมัยและนวัตกรรมไปสู่ความมั่นคง มั่ง และยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี
 
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ทดลองใช้นวัตกรรมเต่าบินโรโบติกบาริสต้า ซึ่งเป็นเครื่องชงเครื่องดื่มอัตโนมัติ โดยได้เลือกเมนูชาเขียวญี่ปุ่นร้อน รวมทั้งเชิญชวนรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ทดลองใช้บริการนวัตกรรมเต่าบินโรโบติกบาริสต้า ซึ่งสามารถทำเครื่องดื่มได้มากกว่า 170 เมนู โดยได้มีการนำวัตถุดิบโดยรวมจากในประเทศไทยเข้ามาใช้ เช่น เมล็ดกาแฟ เป็นการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรจากในประเทศ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังชุมชน สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนคนไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย
 
สำหรับการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 Thailand Inventors’ Day 2023 ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย แด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” โดยวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ชาติไทยมีนวัตกรรมหรือไม่” และในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 Thailand Inventors’ Day 2023 และพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566
 
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้และสาธารณชน จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ นอกจากนี้ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาในรูปแบบ on-site และ on line เป็นกิจกรรมเวิร์คช็อปที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้สนใจทั่วไปในหลากหลายมิติ กว่า 80 หัวข้อ รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในรูปแบบ on-site และ on line รูปแบบ virtual exhibition โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานแต่อย่างใด
 
รวมไปถึงกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ ประกอบด้วยนิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ นิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ นิทรรศการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์สร้างมูลค่า นิทรรศการพื้นที่เรียนรู้กับนวัตกรรมโดรน FUNARIUM SKY DRONE นิทรรศการขบวนการ ผู้พิทักษ์ป่าไม้ GUARDIANS OF THE FOREST นิทรรศการขุมทรัพย์ป่าชายเลน MANGROVE TREASURE นิทรรศการ U2T นิทรรศการจากสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม MAKER SPACE: FROM MAKER TO INNOVATOR นิทรรศการนักประดิษฐ์วิจิตรศิลป์ THE ART OF INVENTION นิทรรศการจุดเริ่มต้นเล็กๆ…สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ YOUTH IN CHARGE นิทรรศการหน่วยงานเครือข่าย 6 กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ด้านนวัตกรรมสังคมผู้สูงวัยและผู้พิการ และด้านนวัตกรรมสีเขียว มหกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ : โครงการ Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน: โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2023 : I – New Gen Award 2023 ตลอดจนตลาดสินค้าและนวัตกรรม โดยกลุ่มโดยกลุ่มสินค้า GI สินค้าชุมชน และสินค้าพร้อมจำหน่ายจากงานส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
 
รัฐบาลโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนประชาชน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมชมงาน และสำรองสิทธิ์เข้าร่วมประชุม สัมมนา ในหัวข้อการประชุมที่จะจัดขึ้น ภายในงาน วันนักประดิษฐ์ 2566 Thailand Inventors’ Day 2023 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ ที่ https://inventorsdayregis.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More