ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรมป่าไม้

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรมป่าไม้ 
เพื่อพิจารณาร่างแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมป่าไม้ สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 วันที่ 27 มกราคม 2566 ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 กรมป่าไม้ โดยมีคณะกรรมการทั้งในส่วนกลางพร้อมด้วยคณะกรรมการจาก สจป. และ สจป. สาขา รวม 37 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม และร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference
ที่มา: https://www.forest.go.th/blog/2023/01/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More