ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต

 

ในวันเสาร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาววันดี นิติโชติ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ในการนี้ได้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมกันนี้ยังได้ให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ให้มีความอดทน และตั้งใจ ไม่ให้กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก อีกทั้งยังให้คำแนะนำเด็กและเยาวชนในเรื่องของการไม่ละทิ้งการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยตัวเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเกิดการยอมรับในสังคมต่อไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More