ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 และ 2566 “เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.0 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.8 ในปี 2566

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 และ 2566 “เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.0 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.8 ในปี 2566

กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3296 หรือ 3273

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More