ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

​นายกฯ นำคณะรัฐมนตรี ร่วมสนับสนุนการจัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี๊) เพื่อนำไปช่วยเหลือเหล่าทหารผ่านศึกทั่วประเทศ

​นายกฯ นำคณะรัฐมนตรี ร่วมสนับสนุนการจัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี๊) เพื่อนำไปช่วยเหลือเหล่าทหารผ่านศึกทั่วประเทศ

​นายกฯ นำคณะรัฐมนตรี ร่วมสนับสนุนการจัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี๊) เพื่อนำไปช่วยเหลือเหล่าทหารผ่านศึกทั่วประเทศ

​นายกฯ นำคณะรัฐมนตรี ร่วมสนับสนุนการจัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี๊) เพื่อนำไปช่วยเหลือเหล่าทหารผ่านศึกทั่วประเทศ

 

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (31 มกราคม 2566) เวลา 09.15 น. ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก และประธานกรรมการจัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้) มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะ เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อมอบดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้) ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี และเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้) เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนและช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกทั่วประเทศ 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ และกิจกรรมการจัดจำหน่ายดอกป๊อปปี๊ ด้วยความสนใจ พร้อมให้กำลังใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ รวมทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียังได้ร่วมสนับสนุนดอกป๊อปปี๊ครั้งนี้ด้วย เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือและสงเคราะห์ครอบครัวเหล่าทหารผ่านศึกทั่วประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาปกป้องประเทศชาติ  ขณะที่คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่สนับสนุนกิจกรรมการจัดจำหน่ายดอกป๊อปปี๊ และช่วยประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก โดยขอเป็นกำลังใจให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน
  
สำหรับการจำหน่าย “ดอกป๊อปปี้” ดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ได้เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 ซึ่งดอกป๊อปปี๊ สีแดง ถือเป็นสัญลักษณ์แทนทหารผ่านศึก ผู้พิทักษ์รักษาประเทศชาติให้มีเอกราชอธิปไตย สีแดงของดอกป๊อปปี๊ คือ เลือดของทหารหาญที่ได้หลั่งชโลมแผ่นดินไว้ ด้วยความกล้าหาญ เสียสละอันสูงสุด เพื่อระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบกล้าหาญ จึงได้กำหนดให้ดอกป๊อปปี๊เป็นดอกไม้ที่ระลึกสำหรับนายทหารผ่านศึกไทยเช่นเดียวกับในต่างประเทศ

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/64373

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More