ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรุงไทย หนุนลูกค้าธุรกิจ ขยายเวลาฟรีค่าธรรมเนียม e-Withholding Tax Plus ถึงสิ้นปี 2568

กรุงไทย หนุนลูกค้าธุรกิจ ขยายเวลาฟรีค่าธรรมเนียม e-Withholding Tax Plus ถึงสิ้นปี 2568

กรุงไทย หนุนลูกค้าธุรกิจ ขยายเวลาฟรีค่าธรรมเนียม e-Withholding Tax Plus ถึงสิ้นปี 68

​ธนาคารกรุงไทยขยายระยะเวลาฟรีค่าธรรมเนียมบริการจัดการข้อมูลและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e-Withholding Tax Plus) จนถึง 31 ธันวาคม 2568 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ e-Withholding Tax ของกรมสรรพากร

​ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ เดินหน้าสนับสนุนลูกค้าผู้ประกอบการทุกกลุ่มธุรกิจ ขยายระยะเวลาฟรีค่าธรรมเนียมบริการจัดการข้อมูลและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e-Withholding Tax Plus) จนถึง 31 ธันวาคม 2568 สอดรับมาตรการขยายเวลาลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ ที่เดิมมีอัตรา 5% 3% และ 2% เหลือเพียง 1% สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ e-Withholding Tax ของกรมสรรพากร
​บริการ Krungthai e-Withholding Tax Plus พร้อมติดปีกให้ธุรกิจคุณคล่องตัวมากกว่าเดิมด้วยบริการจัดการด้านภาษี โดยธนาคารเป็นตัวแทนในการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ประกอบการไปยังกรมสรรพากร โดยผู้ประกอบการสามารถทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีปลายทาง ผ่านบริการ Krungthai Business หรือ Krungthai Corporate Online ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการ
• ลด ขั้นตอนและความยุ่งยากในการเตรียมเอกสาร ทั้งการทำแบบรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กรมสรรพากร และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ไปยังคู่ค้า
• ลด ความผิดพลาดในการนำส่งข้อมูล
• ลด ต้นทุนการจัดเก็บและส่งหนังสือหัก ณ ที่จ่ายในรูปแบบกระดาษ
• เพิ่มความมั่นใจ ด้วยข้อความแจ้งเตือนเพื่อยืนยันการหักเงินและการนำส่งข้อมูลให้คู่ค้า ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย รับทราบ
• เพิ่มความสะดวก โดยสามารถเรียกดูรายงานการนำส่งข้อมูล หรือดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง Krungthai Business และ Krungthai Corporate online
 ​
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครใช้บริการ Krungthai e-Withholding Tax Plus ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2568 และรับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียมการทำรายการตั้งแต่วันที่สมัคร จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ Krungthai Corporate Contact Center เบอร์โทร 02-111-9999 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://krungthai.com/link/e-withholding-tax-plus-pr-news
ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More