ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รมว. สุชาติ รุกแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงานระหว่างบริษัท ไทยคิคูวา อินดัสทรีส์ จำกัด กับผู้แทนลูกจ้าง

รมว. สุชาติ รุกแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงานระหว่างบริษัท ไทยคิคูวา อินดัสทรีส์ จำกัด กับผู้แทนลูกจ้าง

รมว. สุชาติ รุกแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงานระหว่างบริษัท ไทยคิคูวา อินดัสทรีส์ จำกัด กับผู้แทนลูกจ้าง ผู้แทนสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ชลบุรี สำเร็จ หลังยกหูเจรจากับทั้งสองฝ่าย พร้อมส่งทีมงานลงพื้นที่แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักสุจริตและแรงงานสัมพันธ์ที่ดี จนทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยุติข้อพิพาทและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เดินหน้าจับมือทำงานร่วมกันต่อไป
 
         นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง กรณีข้อพิพาทแรงงาน ระหว่างบริษัท ไทยคิคูวา อินดัสทรีส์ จำกัด กับสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ชลบุรี ว่า ผมเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน ไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องเต็มที่ โดยหวังให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานกินดีอยู่ดี ไม่ต้องมาทุกข์ใจกับปัญหาต่าง ๆ ซึ่งกรณีข้อพิพาทข้างต้น ผมได้เกาะติดสถานการณ์รับทราบปัญหาตลอด จึงสั่งการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ลงไปช่วยแก้ปัญหาพี่น้องผู้ใช้แรงงานตามที่ผมแนะนำมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่มีการไกล่เกลี่ยทุกครั้ง ผมได้พยายามคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหากับทีมงานอย่างเต็มที่ ด้วยความตั้งใจที่อยากจะเห็นพี่น้องผู้ใช้แรงงานได้ตามที่ต้องการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 จนมาถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 รวมเจรจาไกล่เกลี่ย 23 ครั้ง ผมได้สั่งให้ทีมงานร่วมเจรจาระหว่างนายจ้างที่มีอำนาจตัดสินใจกับลูกจ้างภายใต้หลัก “แรงงานสัมพันธ์ที่ดี” กระทั่งสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันจนเป็นที่ยุติของทั้งสองฝ่าย สามารถทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างร่วมกัน ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ ให้ทั้งสองฝ่ายผสานใจด้วยความเข้าอกเข้าใจ เพื่อจับมือเดินหน้าก้าวต่อไปอย่างราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล
 
         ด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ มาจากบารมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ท่านเป็น สส ชลบุรี ได้โทรศัพท์สายตรงทั้งสองฝ่าย ให้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขข้อพิพาทแรงงานที่ยืดเยื้อมานานร่วม2เดือนจนสำเร็จได้ ทำให้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าจะยุติข้อพิพาทและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน มีสาระสำคัญ ได้แก่ บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2565 – 2567,ปรับค่าจ้างประจำปี 2566 – 2568, ปรับเพิ่มค่าครองชีพ และปรับปรุงระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) โดยมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2568 และตามเงื่อนไขความตกลงของทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม ผมขอเน้นย้ำให้นายจ้าง ลูกจ้างใช้การเจรจาร่วมกันด้วยเหตุผล โดยนายจ้างควรชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อทำความเข้าใจกับลูกจ้างอย่างตรงไปตรงมา โดยยึดหลักสุจริตใจ และขอให้ทั้งสองฝ่ายคำนึงถึงสิทธิ หน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วย

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More