ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เตือน  ประชาชน สารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า มีอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งผู้สูบและคนรอบข้าง

เตือน ประชาชน สารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า มีอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งผู้สูบและคนรอบข้าง

เตือน  ประชาชน สารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า มีอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งผู้สูบและคนรอบข้าง

จากการที่สังคมออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลว่าสารนิโคติน เป็นสารเคมีที่ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย และผู้ที่ได้รับควันหรือละอองไอสีขาวจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะไม่เป็นอันตรายนั้น #เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ำขอเตือนประชาชนอย่าได้หลงเชื่อ

 สารนิโคติน ที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสารพิษอันตรายต่อสุขภาพทั้งคนที่สูบและคนที่อยู่รอบข้าง “ที่ได้รับควันหรือละอองไอสีขาว” เนื่องจากนิโคตินเป็นสารเสพติดโดยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท เมื่อเสพนิโคตินแล้ว จะส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด สารนิโคตินทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจหดตัว และทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น

สำหรับผู้ที่อยู่รอบข้างคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อสูดดมควันเข้าไปสารนิโคตินจะส่งผลในระยะยาวต่อการพัฒนาสมอง ระบบประสาทและหน่วยความจำโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น และการได้รับนิโคตินในสตรีมีครรภ์อาจส่งผลต่อการพัฒนาสมองของทารกในครรภ์ได้

ขอเน้นย้ำไปยัง  ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งเสพติด ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย่าหลงเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถทำให้เลิกบุหรี่ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 02 590 3850

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More