ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“ปลัด จตุพร” ต้อนรับ รองศอ.บต. หารือความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส

“ปลัด จตุพร” ต้อนรับ รองศอ.บต. หารือความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส

“ปลัด จตุพร” ต้อนรับ รอง ศอ.บต. หารือความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส

วันนี้ (31 มกราคม 2566) เวลา 11.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และคณะ ในการเข้าพบเพื่อหารือความคืบหน้าการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวขอบคุณที่กระทรวงฯ ได้เร่งดำเนินการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าพรุ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ยืนยันและยึดถือแนวเขตตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอระแงะ และอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2533 ซึ่งหลังจากที่นิคมสหกรณ์ปิเหล็ง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ และจัดทำแผนที่ร่วมกันแล้ว หากเห็นพ้องต้องกัน จะต้องเสนอให้มีการปรับปรุงแนวเขตของแต่ละพื้นที่ตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย ของแต่ละประเภทพื้นที่ต่อไป

ที่มา : http://www.mnre.go.th/th/news/detail/145092

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More