ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สาชาวิชาการ และสายสนับสนุน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สาชาวิชาการ และสายสนับสนุน

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More