ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รับสมัครบุคคลผู้ได้รับสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รับสมัครบุคคลผู้ได้รับสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้ารับการสรรหาได้ที่ http://shorturl.asia/9pGWQ 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More