ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยรับวัคซีน คอตีบ – บาดทะยัก (dT) ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยรับวัคซีน คอตีบ – บาดทะยัก (dT) ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยรับวัคซีน คอตีบ – บาดทะยัก (dT) ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา ให้บริการวันศุกร์แรกของเดือน ฟรี  วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลสิรินธร เปิดคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ ให้บริการฉีดวัคซีน คอตีบ – บาดทะยัก (dT) ในผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยรับวัคซีน dT ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา ฟรี โดยจะให้บริการวันศุกร์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูล สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More