ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “SAR Services and National SAR Plan รุ่นที่ 1”

สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “SAR Services and National SAR Plan รุ่นที่ 1”

สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “SAR Services and National SAR Plan รุ่นที่ 1”

สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “SAR Services and National SAR Plan รุ่นที่ 1”
นายพันศักดิ์  เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชา บริการการจราจรทางอากาศ รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์กองวิชาบริหารการบิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สบพ. กรุงเทพฯ 
สำหรับหลักสูตรดังกล่าว ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วย 1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จำนวน 5 คน 2) กองทัพอากาศ จำนวน 3 คน 3) สถานีวิทยุชายฝั่งกรุงเทพ (Bangkok Rdio) จำนวน 1 คน 4) หน่วยงานทางด้านการแพทย์ จำนวน 5 คน และ 5) สถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 คน 
โดยมีวัตถุประสงค์การฝึกอบรม คือ 
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานในระบบการค้นหาและช่วยเหลือากาศยานและเรือที่ประสบภัยมีความรู้เกี่ยวกับการบริการการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ตามมาตรฐานสากล 
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ช่องว่างมาตรฐานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยระหว่างมาตรฐานตามที่สำนักงานการบินพลเรือนไทยกำหนดและแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More