ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมเจ้าท่า ตรวจเข้ม เรือโดยสารท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยา

กรมเจ้าท่า ตรวจเข้ม เรือโดยสารท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยา

กรมเจ้าท่า ตรวจเข้ม เรือโดยสารท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยา

กรมเจ้าท่า ตรวจเข้ม เรือโดยสารท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยา ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า ควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยทางน้ำทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจสอบเรือทัวร์นำเที่ยวที่จอดบริเวณหน้าวัดระฆังโฆสิตาราม และโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ที่ส่งผลกระทบทางเสียงต่อทางวัด ชุมชน และโรงเรียนสตรีวัดระฆัง จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเป็นกลุ่มเรือทัวร์นำเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองต่างๆ โดยมาจอดรอรับนักท่องเที่ยวที่บริเวณท่าช้าง ตำแหน่งจอดเรือหน้าวัดระฆังโฆสิตารามและหน้าโรงเรียนฯ มีการปักเสาด้านละ 2 ชุด แบ่งเป็นด้านหน้าโรงเรียนชุดละ 1 ต้น ด้านวัดชุดละ 2 ต้น โดยไม่ปรากฏเจ้าของหรือผู้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า จึงได้สั่งการให้หัวหน้ากลุ่มตรวจการเดินเรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงการรื้อถอนเสาออกจากบริเวณดังกล่าว เพื่อไม่ให้กีดขวางลำน้ำ พร้อมควบคุมกำกับการเดินเรือมิให้เรือมาจอดและสร้างผลกระทบทางเสียงต่อทางวัด โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง
ทั้งนี้ กลุ่มตรวจการเดินเรือได้ตรวจสอบกลุ่มเรือที่เข้ามาจอดบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทราบจากนายท้ายว่าเสาเหล็กผูกจอดเรือบริเวณหน้าโรงเรียน และหน้าวัด มีมานานหลายปีชาวเรือใช้เป็นจุดจอดพักชั่วคราวรอรับผู้โดยสาร/นักท่องเที่ยวที่ท่าช้าง โดย กรมเจ้าท่า ได้ขอความร่วมมือไม่ให้มาจอดบริเวณดังกล่าว และให้นำเรือไปจอดตามท่าเทียบเรือที่ปลอดภัย พร้อมกำชับเรื่องการใช้เสียงรบกวน    
พร้อมกันนี้ กลุ่มตรวจการเดินเรือ ได้ดำเนินการปิดหมายทั้ง 2 จุด ให้ทำการรื้อถอนตามกฎหมายภายใน 30 วัน หากเลยระยะเวลา และยังไม่ปรากฏเจ้าของหรือผู้ครอบครอง จะทำการการรื้อถอนตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป พร้อมออกตรวจตราบริเวณพื้นที่หน้าวัด และชุมชนโดยรอบตามข้อสั่งการของรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่าต่อไป
ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More