ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ชวนผู้ประกอบการนวด สปา สมัครเข้ารับการประเมินรางวัล Thai World Class Spa และ Nuad Thai Premium Awards รับรองความมีมาตรฐานระดับสากล

ชวนผู้ประกอบการนวด สปา สมัครเข้ารับการประเมินรางวัล Thai World Class Spa และ Nuad Thai Premium Awards รับรองความมีมาตรฐานระดับสากล

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) เช่น การนวด อบหรือประคบสมุนไพร สปาเพื่อสุขภาพ สุวคนธบำบัด วารีบำบัด ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้มหาศาลต่อปี

ล่าสุดปี 2565 ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว ที่น่าเดินทางไปเยือนมากที่สุดในโลก อันดับที่ 4 จากผลสำรวจเกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยวระดับโลกของวีซ่า โดย 1 ในกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจมากที่สุดคือ นวดแผนไทย เมื่อประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบสมบูรณ์ คาดหวังว่าการนวด การให้บริการสปา จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว กรม สบส. ให้ความสำคัญในการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการนวด สปาของไทย ให้มีเอกลักษณ์การให้บริการตามแบบความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล จึงมอบรางวัล Thai World Class Spa และ Nuad Thai Premium Awards เพื่อรับรองความมีมาตรฐานระดับสากลเป็นประจำทุกปี

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี กรม สบส. กล่าว่า กิจการที่ได้รับรางวัลจะได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ จะมีการประกาศรายชื่อบนเว็บไซต์ และจัดทำเป็น Directory เผยแพร่ไปทั่วประเทศ ผ่านศูนย์ท่องเที่ยว สมาคมและสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการ สนามบิน สถานเอกอัครราชทูต เป็นต้น

ผู้ประกอบกิจการนวด สปาที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจาก กรม สบส. หากประสงค์จะเข้ารับการประเมินรางวัล Thai World Class Spa และ Nuad Thai Premium Awards ประจำปีนี้ สามารถยื่นใบสมัครมาได้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร และศึกษาหลักเกณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaispa.go.th กิจการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ยื่นใบสมัครมาได้ที่ กรม สบส. ส่วนภูมิภาคยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง 12 แห่ง

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More