ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มนโยบาย “โรงเรียนเขตปลอดบุหรี่ไฟฟ้า” ตัดวงจรนักสูบหน้าใหม่ ป้องกันรักษาสุขภาพเด็กเยาวชน

กระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มนโยบาย “โรงเรียนเขตปลอดบุหรี่ไฟฟ้า” ตัดวงจรนักสูบหน้าใหม่ ป้องกันรักษาสุขภาพเด็กเยาวชน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนกำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งที่ผ่านมามีข่าวบุหรี่ไฟฟ้าได้เข้าถึงกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีแล้วว่า ได้สั่งการไปยังต้นสังกัดของสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนทุกแห่ง ให้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยที่มาจากบุหรี่ไฟฟ้า ห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา โดยยึดกฎ ระเบียบเช่นเดียวกับการห้ามสูบบุหรี่ธรรมดา และต้องตรวจตราอย่างเคร่งครัด

โดยขณะนี้เด็กหลายคน ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่คิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตราย ซึ่งการห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา สามารถทำได้ทันที โดยอ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาตามความ พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ที่ได้กำหนดให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นสถานที่สาธารณะต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ ให้สถานศึกษาบริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จัดสภาพแวดล้อมให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ พร้อมสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อเพิ่มนโยบายเรื่องให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปด้วย จะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปสู่วงจรนักสูบหน้าใหม่และช่วยป้องกันรักษาสุขภาพของเด็กๆ ได้

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More