ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“อนุทิน” รับมอบอาคารศูนย์ทันตกรรม รพ.บ้านด่านลานหอย พร้อมรถจักรยานยนต์ให้บริการเชิงรุกในชุมชนและเงินบริจาคสร้างอาคารด้านสุขภาพ รพ.กงไกรลาศ

“อนุทิน” รับมอบอาคารศูนย์ทันตกรรม รพ.บ้านด่านลานหอย พร้อมรถจักรยานยนต์ให้บริการเชิงรุกในชุมชนและเงินบริจาคสร้างอาคารด้านสุขภาพ รพ.กงไกรลาศ

“อนุทิน” รับมอบอาคารศูนย์ทันตกรรม รพ.บ้านด่านลานหอย พร้อมรถจักรยานยนต์ให้บริการเชิงรุกในชุมชนและเงินบริจาคสร้างอาคารด้านสุขภาพ รพ.กงไกรลาศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ จ.สุโขทัย รับมอบอาคารศูนย์ทันตกรรมและงานบริหาร (อาคารจิตเมตตา ชูชาติ ดาวนภา) รพ.บ้านด่านลานหอย มูลค่า 30 ล้านบาท ซึ่งภาคเอกชนจัดสร้างให้ พร้อมรถจักรยานยนต์พ่วงข้างให้บริการเชิงรุกในชุมชน

 

        รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ จ.สุโขทัย รับมอบอาคารศูนย์ทันตกรรมและงานบริหาร (อาคารจิตเมตตา ชูชาติ ดาวนภา) รพ.บ้านด่านลานหอย มูลค่า 30 ล้านบาท ซึ่งภาคเอกชนจัดสร้างให้ พร้อมรถจักรยานยนต์พ่วงข้างให้บริการเชิงรุกในชุมชน มูลค่า 2.5 ล้านบาท และเงินบริจาคอีก 50 ล้านบาทสำหรับสร้างอาคารให้บริการด้านสุขภาพของ รพ.กงไกรลาศ และวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น รพ.สวรรคโลก เพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดแออัด ลดรอคอย 

          วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2566) ที่ รพ.บ้านด่านลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานรับมอบอาคารจิตเมตตา ชูชาติ ดาวนภา มูลค่า 30 ล้านบาท จากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริจาคงบประมาณในการก่อสร้างเพื่อใช้เป็นอาคารศูนย์ทันตกรรมและงานบริหารของโรงพยาบาล พร้อมรถจักรยานยนต์พ่วงข้างในการให้บริการเชิงรุกดูแลสุขภาพผู้ป่วยในชุมชน จำนวน 20 คัน มูลค่า 2.5 ล้านบาท และเงินบริจาคอีก 50 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารให้บริการด้านสุขภาพของ รพ.กงไกรลาศ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นพ.พงษ์ศักดิ์ ราชสมณะ ผอ.รพ.บ้านด่านลานหอย คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และ อสม. ร่วมเป็นสักขีพยาน

          นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลทุกแห่งให้เป็น “โรงพยาบาลของประชาชน” ที่สวยงาม สะอาด ทันสมัย ประชาชนเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก เข้าถึงง่าย ลดขั้นตอน ลดความแออัด ลดความเหลื่อมล้ำ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม บริการมีคุณภาพ ใส่ใจดุจญาติมิตร ดูแลแบบองค์รวมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชน และท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพคนไทย ซึ่งต้องขอขอบคุณ คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ที่ได้บริจาคอาคารด้านสุขภาพให้กับโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขใน จ.สุโขทัย เป็นแห่งที่ 3 โดยครั้งแรก เป็นการบริจาคให้กับโรงพยาบาลสุโขทัย เมื่อปี 2556 และ ครั้งที่ 2 บริจาคให้กับโรงพยาบาลคีรีมาศ ปี 2563 นับเป็นโอกาสดีของประชาชนจังหวัดสุโขทัย ที่มีภาคเอกชนให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ทำให้มีอาคารบริการสุขภาพที่ทันสมัย ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล รองรับการจัดบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะการจัดบริการสุขภาพช่องปากให้กับประชาชนในอำเภอบ้านด่านลานหอย และอำเภอใกล้เคียงได้อย่างทั่วถึง เช่น มีระบบนัดผู้ป่วยผ่าน Line Application/ Facebook ตลอดจนการ X-Ray ช่องปากและกะโหลกศีรษะด้วยระบบดิจิทัล เป็นต้น 

          สำหรับ อาคารจิตเมตตา ชูชาติ ดาวนภา เป็นอาคารสูง 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์น ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง โดย คุณปริทัศน์ เพ็ชรอำไพ บุตรชายคุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2565 ชั้นที่ 1 ให้บริการคลินิกงานจิตเวชและยาเสพติด กระตุ้นพัฒนาการ และคลินิกยาต้านไวรัสเอดส์ ตลอดจนมีแผนใช้เป็นคลินิกโรคไม่ติดต่อ ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และชั้นที่ 2 ให้บริการด้านทันตกรรม รองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น จากเดิมมี 3 ยูนิต ให้บริการในเวลาราชการเฉลี่ย 538 ราย/เดือน นอกเวลาราชการ 51 ราย/เดือน เพิ่มขึ้นเป็น 6 ยูนิต

           สามารถให้บริการในเวลาราชการได้เฉลี่ย 50 ราย/วัน และนอกเวลาราชการ 5 รายต่อเวร รวมทั้งให้บริการผู้ป่วยนอกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ล่าสุดปี 2565 ให้บริการ 33,875 คน 138,617 ครั้ง และให้บริการผู้ป่วยใน 2,466 คน เป็นการเพิ่มพื้นที่การจัดบริการ ลดความแออัด และลดระยะเวลารอคอย ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น เพื่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น

          หลังจากนั้น นายอนุทิน ได้นำคณะผู้บริหาร สธ. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น โรงพยาบาลสวรรคโลก วงเงินงบประมาณ 86,381,400 บาท มีพื้นที่ใช้สอย 2,085 ตารางเมตร ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 แผนกอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ชั้นที่ 2 และ 3 แผนก OPD ชั้นที่ 4 แผนกทันตกรรม ชั้นที่ 5 สำนักงานแพทย์ และชั้นที่ 6 สำนักงานอำนวยการ คาดก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในปี 2568 ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน อำเภอสวรรคโลก และอำเภอใกล้เคียงในการใช้บริการที่โรงพยาบาลสวรรคโลก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ 120 เตียง รับผิดชอบประชาชน 82,000 คน มีแพทย์เฉพาะทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยสาขาหลักอายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวม 20 คน ให้บริการผู้ป่วยนอก เฉลี่ย 600 คน/วัน

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More