ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สิงห์บุรี กลุ่มวิสากิจชุมชนข้าว-หนมบ้านบางวัว ทำถ่านชานอ้อยอัดแท่งเพิ่มมูลค่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

สิงห์บุรี กลุ่มวิสากิจชุมชนข้าว-หนมบ้านบางวัว ทำถ่านชานอ้อยอัดแท่งเพิ่มมูลค่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

คุณจำลองลักษณ์ สุขสโมสร ประธานกลุ่มวิสาหิจชุมชนข้าว-หนมบ้านบางวัว คั้นน้ำอ้อยสดเป็นขวดขายทำให้กากชานอ้อยเหลือจากการคั้นน้ำอ้อยกลายเป็นขยะซึ่งมีปริมาณมากไม่อยากเผาทิ้งทำให้เกิดมลภาวะในอากาศจึงต้องการน้ำกากชานอ้อยมาเพิ่มมูลค่าและกำจัดแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแต่ทางกลุ่มได้ไปปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดสิงห์บุรี U2T ได้ทำการคิดค้น วิจัย และถ่ายทอดความรู้การทำถ่านอัดแท่งจากกากชานอ้อย โดยการนำชานอ้อยไปเผาด้วยเตา 200 ลิตร ได้ทั้งน้ำส้มควันไม้และถ่านชานอ้อยออกมา ก็นำถ่านชานอ้อยมาตำกับเศษถ่านให้ละเอียด ผสมแป้งมันแล้วใส่น้ำสะอาด คลุกเคล้าให้เข้ากันพอจับตัวเป็นก้อน ให้นำมาเข้าเครื่องอัดแล้วตัดด้วยมีดออกมาเป็นก้อนนำไปตากแดด 1-2 วัน และบรรจุผลิตภัณฑ์ใส่ถุงจำหน่ายกิโลกรัมละ 20-25 บาท เป็นถ่านที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ติดนาน ไร้ควัน ไม่ก่อมลพิษ ร้อนสม่ำเสมอ ใช้ หุงต้ม ปิ้ง ย่าง ดี มีลูกค้าจาก บ้านที่ชอบทำกับข้าวด้วยเตาถ่าน ร้านหมูกระทะ และสายแคมป์ปิ้ง นิยมซื้อไปใช้กัน ยังนำถ่านไปใช้ดูดความชื้นใส่ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า ดูดซับกลิ่นที่อับได้เป็นอย่างดี เป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ทางธรรมชาติมาทำให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะทางอากาศ PM 2.5 วิสาหกิจชุมชนข้าวหนมบ้านบางวัว ตั้งอยู่ที่ 45/3 หมู่ 11 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำหน่าย น้ำอ้อยสด ไซรัปน้ำอ้อย อ้อยก้อน และน้ำอ้อยผง ติดต่อสอบถาม โทร.086-131-7949 เฟซบุ๊ก ข้าว-หนม บ้านบางบัว

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230203151056951

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More