ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เชิญร่วมงานวันรำลึกครูบาผาผ่า ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เชิญร่วมงานวันรำลึกครูบาผาผ่า ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน กำหนดจัดงานวันรำลึกครูบาผาผ่า ประจำปี 2566 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น.-12.00 น. ณ อนุสาวรีย์ครูบาผาผ่า ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและปฏิปทาอันสูงส่งของครูบาผาผ่า และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

ครูบาผาผ่า ปัญญาวโร หรือ “พระครูปัญญาวรวัตร” พระเถราจารย์ชื่อดังภาคเหนือ นักบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวแม่ฮ่องสอน ชื่อเสียงเกียรติคุณของท่าน เป็นที่รับรู้กันเป็นอย่างดี เปี่ยมไปด้วยเมตตาบารมี มีศีลาจารวัตรยึดมั่นในสัมมาปฏิบัติ ผู้ถือมังสะวิรัติเคร่งครัดในพระกัมมัฎฐาน เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม มีสมาธิแก่กล้า สามารถหยั่งรู้จิตใจของคนอื่นและเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ เป็นพระภิกษุรูปเดียวที่ครูบาเจ้าศรีวิไชย ยกย่องประกาศเกียรติคุณว่า มีบุญญาธิการบารมีแก่กล้า วัตถุมงคลของครูบาผาผ่า เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า มีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ ให้ผลทางเมตตามหานิยม แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุเภทภัยอันตราย

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More