ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดลพบุรีร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม เตรียมเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่

จังหวัดลพบุรีร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม เตรียมเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่

นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี แจ้งว่า ตามที่จังหวัดลพบุรีกำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดลพบุรี โดยมีทั้งกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมวิชาการเพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งขณะนี้จังหวัดฯ โดยส่วนราชการและองค์กรภาคส่วนต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมทั้งการตกแต่ง การประดับไฟ ตามโบราณสถานต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมทางด้านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม อาทิ บ้านไทยวิถีไทย ตลาดมอญซาโม่น กิจกรรมทึ่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา ได้แก่ กิจกรรมแต่งไทยไหว้พระเสริมบารมี ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ กิจกรรมสวดมนต์เย็นที่วัดปืน เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมภาคบันเทิงที่เวทีกลางภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้ จังหวัดลพบุรี กำหนดจัดพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยก่อนพิธีเปิดงาน จะมีขบวนแห่ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นการจำลองขบวนแห่ของพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงในสมัยโบราณ มีผู้ร่วมในขบวนกว่า 1,000 คน เคลื่อนขบวนจากสนามสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ไปยังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ และกำหนดพิธีเปิดงาน ณ เวทีกลาง ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ในเวลา 18.00 น. โดยได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More