ประกวดกระบืองาม แข่งขันลาบโลก สีสันในงานมหกรรมกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 25 จังหวัดสกลนคร

ประกวดกระบืองาม แข่งขันลาบโลก สีสันในงานมหกรรมกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 25 จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 มีกระบืองาม จากฟาร์มทั่วประเทศเข้าร่วมประกวด พร้อมสีสันการแข่งขันลาบชิงแชมป์โลก โดยแชมป์ปีนี้ ลาบจากอุบลราชธานีคว้ารางวัลชนะเลิศ

วันนี้ (4 ก.พ 66) ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จังหวัดสกลนคร เป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดงานมหกรรมกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจังหวัดสกลนคร ได้รับความไว้วางใจจาก กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานติดต่อกันเป็นปีที่ 2 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2566 ในแต่ละวันจะมีกิจกรรมการแสดงดนตรี การจำลองบ้านคาวบอย การจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ การออกร้านถนน 3 สาย ได้แก่ ถนนคนชอบเนื้อ ถนนคนชอบกัญ และถนนผ้าคราม โดยมีผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มOTOP จากจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงาน

สำหรับไฮไลท์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้แก่การประกวดกระบือชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีนี้มีกระบือหรือควายงาม จากฟาร์มทั่วประเทศ นำมาเข้าร่วมประกวด ซึ่งในวันนี้ (4 ก.พ 66) นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประกวดกระบืองามในวันแรก โดยมีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงกระบือ กลุ่มเกษตรกร จากทั่วประเทศร่วมงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงพันธุกรรมของควายไทย ให้มีคุณภาพดีขึ้น เผยแพร่พันธุ์ควายไทยในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป สร้างความภูมิใจในอาชีพ เป็นการสืบทอดอาชีพการเลี้ยงควายไทยจากรุ่นสู่รุ่นให้เกษตรกรคนรุ่นใหม่หันมาเห็นความสำคัญกับการผลิตควายไทยคุณภาพ

นอกจากนี้ สีสันในการจัดงานมหกรรมกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ที่สร้างความน่าสนใจไม่แพ้กัน ก็คือการจัดแข่งขันลาบชิงแชมป์โลก ซึ่งเป็นการทำลาบก้อยหรือลาบดิบ ที่เป็นวัฒนธรรมการบริโภค และวิถีชีวิตของชาวอีสาน โดยวัตถุดิบที่ใช้เป็นเนื้อโคขุนโพนยางคำ ผลิตภัณฑ์ GI ของจังหวัดสกลนคร มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร เจ้าภาพ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และอุบลราชธานี โดยตัดสินจากประชาชนทั่วไปที่มาร่วมชมการแข่งขัน ด้วยการชิมลาบที่วางไว้ทั้ง 4 จาน แล้วให้คะแนน ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมลาบ จากจังหวัดอุบลราชธานี คว้าแชมป์ลาบโลก ประจำปี 2566 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่จังหวัดมหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับ 2 จังหวัดขอนแก่นและรางวัลชมเชย จากจังหวัดสกลนคร

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230204144713171

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More