ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล แนะประชาชนระมัดระวังลมพัดแรงในระยะนี้ โดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีต้นไม้ใหญ่ใกล้เคียง และเรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กกรณีคลื่นลมแรง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล แนะประชาชนระมัดระวังลมพัดแรงในระยะนี้ โดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีต้นไม้ใหญ่ใกล้เคียง และเรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กกรณีคลื่นลมแรง

วันนี้ (4 ก.พ.66) นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล กล่าวว่า ขณะนี้ในจังหวัดสตูลมักมีลมพัดแรงอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ขอให้ทำการตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยป้องกันการเกิดเหตุกรณีต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้านเรือนหรือเสาไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบจนเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

นอกจากนี้ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ชายฝั่งทะเล หากมีคลื่นลมแรงให้ระมัดระวังการนำเรือเล็กออกจากฝั่งโดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้าน และขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดด้วย

ทั้งนี้หากได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว แจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน (เทศบาล , อบต.) และที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล โทรศัพท์สายด่วน ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784 เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More