ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปัตตานี จัดงานตลาดรถคลาสสิคและรถโบราณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ปัตตานี จัดงานตลาดรถคลาสสิคและรถโบราณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ปัตตานี จัดงานตลาดรถคลาสสิคและรถโบราณ Pattani Classic and Garage เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณลานศิลปะวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี

นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน เปิดงาน ตลาดรถคลาสสิคและรถโบราณ ” Pattani Classic and Garage โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี ท่ามกลางพี่น้องประชาชนมาร่วมชมงานจำนวนมาก

งานตลาดรถคลาสสิคและรถโบราณ Pattani Classic and Garage นี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ ในช่วงของการจัดงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวจังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีให้กับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกพื้นที่

ซึ่งภายในงานมีการแสดงรถคลาสสิคและรถโบราณ ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จากทั้งในประเทศและประเทศมาเลเซีย การแสดงบนเวที นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าทั้งประเภทเสื้อผ้า อาหารท้องถิ่น และของที่ระลึกอีกมากมายด้วย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230204094533118

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More