ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญรับชม การเสวนาวิชาการออนไลน์  ” ย้อนรอยโอมิครอนกับการใช้วัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นของประเทศไทย “

 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญรับชม การเสวนาวิชาการออนไลน์  ” ย้อนรอยโอมิครอนกับการใช้วัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นของประเทศไทย “

 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญรับชม การเสวนาวิชาการออนไลน์ 
” ย้อนรอยโอมิครอนกับการใช้วัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นของประเทศไทย ”
วิทยากร :
นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดี กรมควบคุมโรค
ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
ดำเนินรายการ โดย พญ.สุเนตร ชื่นกิจมงคล รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
พบกัน วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 14.20 น.
รับชม Facebook Live ผ่านทางเพจเฟซบุ๊คสถาบัน หรือสแกน QR Code เพจสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
อย่าพลาดชม!! สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More