ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมควบคุมโรค เตือนภัยโรคอาหารเป็นพิษ ที่เกิดขึ้นทุกปีช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม แนะควรมีสุขอนามัยยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด

กรมควบคุมโรค เตือนภัยโรคอาหารเป็นพิษ ที่เกิดขึ้นทุกปีช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม แนะควรมีสุขอนามัยยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด

กรมควบคุมโรค เปิดผลการเฝ้าระวัง สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษในปี 2566 ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.- 3 ก.พ.2566 พบผู้ป่วย 6,185 ราย อัตราป่วย 9.35 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ ช่วงอายุ 5-9 ปี ช่วงอายุ 0-4 ปี และช่วงอายุ 15-24 ปี โดยได้รับรายงานการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ 19 เหตุการณ์ มีผู้ป่วยตั้งแต่ 3-348 ราย พบในสถานศึกษา 11 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมา คือ เรือนจำ ค่ายทหาร ค่ายลูกเสือ 4 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 21 อื่นๆ 3 เหตุการณ์ และบ้านพัก 1 เหตุการณ์

จึงออกพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษสูงต่อเนื่อง เนื่องจากมักพบจำนวนผู้ป่วยสูงในช่วงต้นปี ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม โดยมีลักษณะคล้ายคลึงกันเกือบทุกปี ผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเหลว ถ่ายเป็นน้ำหรือมีมูกเลือด ร่วมกับอาการอื่นๆ เช่น ปวดศีรษะ คอแห้งกระหายน้ำ และอาจมีไข้ได้ ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ผ่านทางอุจจาระและอาเจียน ส่วนใหญ่มักเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในกลุ่มคนที่มีการรับประทานอาหารและน้ำร่วมกัน การช่วยเหลือเบื้องต้นควรให้จิบสารละลายเกลือแร่ โอ อาร์ เอส บ่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

ทั้งนี้ แนะนำประชาชน ควรเลือกซื้ออาหารที่สด สะอาด รูป รส กลิ่น สี ไม่ผิดปกติ ล้างทำความสะอาดก่อนนำมาปรุงประกอบด้วยความร้อนให้สุกอย่างทั่วถึง ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230205115918306

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More