ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

​รมว.เฮ้ง ส่ง ปลัดฯ นำทีมเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานช่างเชื่อมไทยในฮ่องกงถึงแคมป์คนงาน

​รมว.เฮ้ง ส่ง ปลัดฯ นำทีมเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานช่างเชื่อมไทยในฮ่องกงถึงแคมป์คนงาน

รมว.เฮ้ง ส่ง ปลัดฯ นำทีมเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานช่างเชื่อมไทยในฮ่องกงถึงแคมป์คนงาน

          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจพร้อมมอบของฝากแก่แรงงานช่างเชื่อมไทย ณ Sha Po Kong Village เขต Tsuen Mun เขตบริหารพิเศษฮ่องกง          นายบุญชอบ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้แรงงานไทยได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยมีงานทำ มีอาชีพ นำรายได้เข้าประเทศและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศทุกคน จึงมอบหมายให้ผมและคณะนำความห่วงใยและกำลังใจมาฝากพี่น้องแรงงานไทยทุกคนที่ทำงานอยู่ที่นี่ เนื่องจากแต่ละคนต้องจากบ้านมาทำงานต่างแดน การมาเยือนฮ่องกงของกระทรวงแรงงานเพื่อขยายตลาดแรงงานในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่ได้มาสอบถามสารทุกข์สุกดิบ แรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศถือว่ามีความสำคัญ เนื่องจากแต่ละคนเป็นเสาหลักของครอบครัวตั้งใจมาทำงานหาเงินส่งกลับเลี้ยงครอบครัวที่ประเทศไทย ซึ่งแต่ละปีมีรายได้ส่งกลับเพื่อพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมาก ขอให้ทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย          ด้าน นายกำพล สินตะละ ช่างเชื่อมอัลลอยด์ บริษัท อาหว่าวเอนจิเนียริ่ง จำกัด หนึ่งในแรงงานไทยที่มาทำงานช่างเชื่อมในฮ่องกง กล่าวว่า ในวันนี้ต้องขอขอบคุณรัฐบาล กระทรวงแรงงาน ที่เปิดโอกาสให้คนไทยได้มาทำงานต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างฐานะ มีรายได้ส่งกลับไปเลี้ยงดูครอบครัว และขอบคุณท่านนายกฯ ท่านรัฐมนตรีแรงงาน ที่ฝากความห่วงใยมาในครั้งนี้ ผมขอถือโอกาสนี้เชิญชวนให้พี่น้องแรงงานไทยที่สนใจอยากจะมาทำงานในฮ่องกงได้มุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนพัฒนาฝีมือของตนเองให้เป็นช่างที่มีฝีมือ ผมเองไม่ได้เรียนจบช่างมาก่อน แต่อาศัยหมั่นฝึกฝนเรียนรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติด้วยตนเองจากพี่ๆ ที่ทำงานเก่า จนสามารถพัฒนาต่อยอดทักษะฝีมือของตนเองให้มีทักษะที่สูงขึ้น เราก็จะมีโอกาสมาทำงานในต่างประเทศได้ จึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้เดินตามความฝันของตนเอง
ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More