ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

​กรมเจ้าท่า ตรวจเข้มความปลอดภัยทางน้ำทั่วประเทศ

​กรมเจ้าท่า ตรวจเข้มความปลอดภัยทางน้ำทั่วประเทศ

จากนโยบายของรัฐบาลโดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า (จท.) ดูแลด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางทางน้ำทั่วประเทศ
                  นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ได้มอบให้ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ จท. ดูแล ตรวจตราความปลอดภัยทางน้ำ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยได้สรุปรายงานสถานการณ์การเดินทางทางน้ำ (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566) ดังนี้
1. ส่วนกลาง แม่น้ำเจ้าพระยา เรือด่วนเจ้าพระยาให้บริการ 116 เที่ยว ผู้โดยสาร 15,510 คน เรือไฟฟ้าเจ้าพระยาให้บริการ 44 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,158 คน เรือโดยสารข้ามฟากให้บริการ 883 เที่ยว ผู้โดยสาร 18,569 คน เรือภัตตาคารให้บริการ 20 เที่ยว ผู้โดยสาร 3,091 คน และเรือโดยสารคลองแสนแสบให้บริการ 167 เที่ยว ผู้โดยสาร 26,609 คน ซึ่ง จท. ได้ดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำด้วยการจัดเรือตรวจการณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความปลอดภัยทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยาพบว่า ผู้ให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาให้บริการเฉพาะธงส้ม ตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.30 น. มีผู้ใช้บริการเรือไฟฟ้าเจ้าพระยาและเรือโดยสารข้ามฟากปริมาณพอประมาณ เรือโดยสารคลองแสนแสบให้บริการตามรอบการเดินเรือ สามารถระบายผู้โดยสารได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง จท. ได้จัดเรือตรวจการณ์และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบริเวณท่าเรือต่าง ๆ และตรวจสอบความพร้อมของเรือโดยสาร ท่าเรือโดยสาร คนประจำเรือ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่าง ๆ ก่อนออกเดินเรือ ตามมาตรการความปลอดภัยที่ จท. กำหนด พร้อมทั้งกำชับให้บริษัท ครอบครัวขนส่ง เพิ่มเที่ยวเรือโดยสารให้เพียงพอกับจำนวนของผู้โดยสาร โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน
2. ส่วนภูมิภาค จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่าเรือต่าง ๆ รวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของเรือโดยสาร ท่าเรือโดยสาร คนประจำเรือ อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่าง ๆ ก่อนออกเดินเรือตามมาตรการความปลอดภัย และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ควบคุมเรือติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน จท. โทร.1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More