ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(ชำรุด) จำนวน 2 รายการ

ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(ชำรุด) จำนวน 2 รายการ

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(ชำรุด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประมูลปากเปล่าในสันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ๕ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอดูสภาพได้ที่ ณ งานปรับซ่อม แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 5326 0676 ต่อ 18

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More