ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กองทุนสื่อ ประกาศผลพร้อมมอบรางวัล ประกวดคลิปรณรงค์”หยุดเหยียดเกลียดศาสนา พูดร้ายทำลายกัน”

กองทุนสื่อ ประกาศผลพร้อมมอบรางวัล ประกวดคลิปรณรงค์”หยุดเหยียดเกลียดศาสนา พูดร้ายทำลายกัน”

 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานประกาศผล และมอบรางวัลการประกวดคลิปรณรงค์โครงการ TMF STOP HATE SPEECH CLIP CONTEST หัวข้อ “หยุดเหยียดเกลียดศาสนา พูดร้ายทำลายกัน”  โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของทั้ง 15 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบฝ่าด่านการคัดเลือกมาจากผลงานที่ส่งมาทั่วประเทศ  พร้อมชมคลิปรางวัลชนะเลิศจากผลงานผู้ชนะ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่โรงแรมเดอ ไพรม์ รางน้ำ

ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า โครงการอบรมและประกวดการผลิตคลิปรณรงค์โครงการ TMF STOP HATE SPEECH CLIP CONTEST หัวข้อ “หยุดเหยียดเกลียดศาสนา พูดร้ายทำลายกัน” เพื่อยกระดับการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์แบบมืออาชีพ  ทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงผลร้ายและการรับมือ Hate Speech ในโลกโซเชียล โดย ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการนวัตกรรมจัดการ นิด้า การผลิตสื่อเกี่ยวกับศาสนาและการรณรงค์ เทคนิคการตัดต่อ โดยมีคุณธนพงษ์ สนองเกียรติ, คุณอุษณะ สมานทรัพย์, คุณพวงเพชร สุพาวาณิชย์,  คุณศิววงศ์ แซ่ล้อ 
โปรดิวเซอร์และผู้กำกับการแสดงชื่อดังมาให้ความรู้ ในการคิดสร้างสรรค์สังคมในอนาคตให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้อีกด้วย ทั้งนี้หลังการอบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมอบรม ได้ส่งผลงานมาเข้าร่วมประกวด รวมถึงยังได้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน คือ นายนที อณารัตน์ , นายมานัส ทารัตน์ใจ , ผศ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล , นางสาวสุรัตนาวี ภัทรานุกุล , .นางวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ ร่วมตัดสิน

​ โครงการประกวดคลิปรณรงค์การประทุษวาจาทางด้านศาสนา “TMF Stop Hates Speech Clip Contest หัวข้อ “หยุดเหยียดเกลียดศาสนา พูดร้ายทำลายกัน” จัดขึ้นเพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับประทุษวาจาและกระตุ้นให้เกิดการเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าวในสังคมไทย โดยเฉพาะช่องทางสื่อออนไลน์ ทั้ง Facebook / Twitter / Instragram / Youtube โดยเปิดรับผลงานจากนักเรียน นักศึกษา เครือข่ายศาสนาและประชาชนทั่วไป มีผู้สนใจส่งคลิปเข้าประกวดรวมกว่า 20 ผลงานทั่วประเทศ 

ซึ่งในปีนี้  สำหรับผู้ชนะเลิศ รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท ได้แก่ ทีม MOVING IMAGE  สมาชิกในทีมได้แก่ อรุณกร พิค และ พัชราวดี พิค 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – 20,000 บาท ได้แก่ นาย ศักดา ศรีสมุทรนาค

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – 10,000 บาท ได้แก่ ทีม แกงเขียวหวานไก่  สมาชิก นางสาวปนัดดา    มากชิต และ นายแวมูหาหมัด แวแซ

รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ได้แก่ 1.นางสาวอัสสียะห์ อาแว, 2.นายทศพร ตุ้ยเล็ก, 3. ทีม Try Again Film สมาชิกในทีม ยุทธการ ศรีเขียวพงษ์, อัครเดช สมศรี, ภัทรมน สุคนธทรัพย์, ธนภัทร บุญธรรม, ธรรมสรณ์ วงศ์สิงห์

ผลงานทั้ง 15 ทีม https://youtu.be/prk7vyPQO7o

ชมผลงานทั้งหมดได้ที่ https://youtube.com/playlist?list=PL3Kl-525YbHS6YtJqGbRmtUszGWD1bN_e

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More