ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองปลัดฯ ณัฏฐิญา ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

รองปลัดฯ ณัฏฐิญา ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

รองปลัดฯ ณัฏฐิญา ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

“นายกฯ ประยุทธ์” ประชุมความพร้อมจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช เร่งให้ทันตามกำหนด 26 มิ.ย. นี้

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ 1 / 2566 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล และผ่านทางระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom

โดยที่ประชุมมีการพิจารณาและหารือในประเด็นสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุดต่าง ๆ การกำหนดขอบเขตการจัดงาน การจัดทำตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และการจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ การจัดทำเข็มที่ระลึก จำนวน 30,000 เข็ม เพื่อจำหน่ายราคาเข็มละไม่เกิน 300 บาท และการกำหนดชื่อการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ โดยกำหนดชื่อการจัดงานว่า “การจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566”

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 9 โครงการสำคัญ ดังนี้ (1) โครงการกำหนดประโยชน์ใช้สอยพื้นที่ภายในกระทรวงมหาดไทย (2) โครงการจัดสร้างสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (3) โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ (4) กิจกรรมการฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ด้านการศึกษาเรียนรู้) (5) โครงการ “ธรรมะ สานใจ สูงวัยพลังบวก” เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ (96 พรรษา) (6) โครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติ (7) โครงการพัฒนาวัดต้นแบบ (8) โครงการจัดสร้างสิ่งสะสมพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ และ (9) โครงการจัดทำเหรียญที่ระลึก งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยกรมธนารักษ์จะเป็นผู้จัดทำเหรียญที่ระลึก

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More