ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบความเชี่ยวชาญครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัย (Subject Matter Expertise : SME Test) ครั้งที่ 1/2566

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบความเชี่ยวชาญครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัย (Subject Matter Expertise : SME Test) ครั้งที่ 1/2566

Post Content

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/