ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

​กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเล อำเภอหลังสวน และละแม จังหวัดชุมพร

​กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเล อำเภอหลังสวน และละแม จังหวัดชุมพร

​กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเล อำเภอหลังสวน และละแม จังหวัดชุมพร

กว่า 6.7 กิโลเมตร คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน 2566

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล.4002 (กม. ที่ 13+100) – บ้านแหลมสันติ (ตอนที่ 2) อำเภอหลังสวนและละแม จังหวัดชุมพร ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 37% เร็วกว่าแผนที่กำหนดขณะนี้อยู่ในขั้นตอนงานชั้นรองผิวทาง คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน 2566
โครงการมีจุดเริ่มต้น กม. ที่ 19+891 อยู่บนถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4019 เชื่อมต่อกับ ทล.4002 กม. ที่ 13+100 ด้านขวาทางห่างจากปากน้ำหลังสวน 1.5 กิโลเมตร ติดอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สิ้นสุดโครงการ กม. ที่ 26+644 ห่างจากหาดละแม จังหวัดชุมพร 1.5 กิโลเมตร ผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านแหลมสันติ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร รวมระยะทาง 6.753 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง รวม 105.440 ล้านบาท
ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับสากลเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ให้มีความต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More