พาณิชย์เคาะประกันรายได้ข้าว งวดที่ 17 ข้าวเปลือกเกือบทุกชนิดสูงกว่าเป้าหมาย

พาณิชย์เคาะประกันรายได้ข้าว งวดที่ 17 ข้าวเปลือกเกือบทุกชนิดสูงกว่าเป้าหมาย

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More