ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการการขนส่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการการขนส่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More