ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ อุตสาหกรรมการบินของประเทศ

CAAT จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ อุตสาหกรรมการบินของประเทศ

เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ

เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ CAAT จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ อุตสาหกรรมการบินของประเทศ โดยมี นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เป็นประธานเพื่อสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการบินของประเทศตามข้อกำหนด ISO 22301:2019 ตามแผนยุทธศาสตร์ของ CAAT ที่มุ่งหวังจะส่งเสริมและขับเคลื่อนระบบการบินของประเทศให้สามารถลดการหยุดชะงักหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อยกระดับการให้บริการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคประชาชนและประชาคมโลกที่ใช้บริการอุตสาหกรรมการบินของประเทศ

รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทำระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยมีตัวแทนจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินของประเทศที่รับผิดชอบด้านระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ระบบการจัดการด้านนิรภัยการบิน ระบบการจัดการการรักษาความปลอดภัยการบินหรือระบบจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 กลุ่มเข้าร่วมการสัมมนา ฯ ได้แก่

1. ผู้ดำเนินการด้านสนามบิน

2. ผู้ให้บริการการเดินอากาศ

3. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ผู้ดำเนินการเดินอากาศ และอากาศยานที่จดทะเบียนในประเทศไทย

4. ผู้ให้บริการภาคพื้น

5. ผู้ให้บริการเชื้อเพลิง

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/