ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วธ.รวมใจชาวจังหวัดลพบุรีแต่งไทยทั้งเมือง เปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2566 ยิ่งใหญ่ 10 – 19 ก.พ. นี้ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์

วธ.รวมใจชาวจังหวัดลพบุรีแต่งไทยทั้งเมือง เปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2566 ยิ่งใหญ่ 10 – 19 ก.พ. นี้ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์

วธ.รวมใจชาวจังหวัดลพบุรีแต่งไทยทั้งเมือง เปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2566 ยิ่งใหญ่ 10 – 19 ก.พ. นี้ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์

วธ.รวมใจชาวจังหวัดลพบุรีแต่งไทยทั้งเมือง เปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2566 ยิ่งใหญ่ 10 – 19 ก.พ. นี้ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ลานวัฒนธรรม (ตลาดชาววัง) รำบวงสรวงฯ 5 พันคน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ส่งเสริมท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน กระจายรายได้แก่ประชาชนลพบุรี
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการจัดงานฯ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมชมการแสดงและเดินชมบรรยากาศภายในงาน      
นายอิทธิพล กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สืบสาน รักษา ต่อยอดงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรม ท่องเที่ยววิถีไทย สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ นำรายได้สู่ท้องถิ่น จึงได้ร่วมกับจังหวัดลพบุรี ภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกภาคส่วน จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 10 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชาวลพบุรี
“ลพบุรี เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ  โดยเฉพาะรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เป็นศูนย์กลางทางด้านการเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์  ดาราศาสตร์ และการต่างประเทศ ดังนั้น การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จึงเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อจังหวัดลพบุรี และประเทศไทย  ขอชื่นชมชาวลพบุรีทุกคนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกันสืบสานงานประเพณีที่สำคัญนี้มาจนถึงปัจจุบัน  การพร้อมใจแต่งชุดไทยทั้งเมืองของชาวลพบุรี แสดงถึงความร่วมมือ ร่วมใจ และความสมัครสมานสามัคคีของคนในจังหวัดลพบุรี” นายอิทธิพล กล่าว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับรูปแบบการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นการจำลองบรรยากาศ ย้อนกลับไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชผ่านกิจกรรมและการแสดงมหรสพที่สำคัญ เช่น พิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขบวนแห่ประวัติศาสตร์ การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน  ตลาดย้อนยุค ลานวัฒนธรรม (ตลาดชาววัง)  ละครลิง การประดับตกแต่งสวนไม้ดอกไม้ประดับ การประดับตกแต่งโบราณสถานสำคัญ ได้แก่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ บ้านหลวงรับราชทูต วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  วัดบันไดหิน เทวสถานปรางค์แขก สวนราชานุสรณ์ วัดปืน วัดเชิงท่า วัดเสาธงทอง วัดกวิศรารามราชวรวิหาร และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  จะมีการรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ซึ่งจะมีผู้ร่วมรำบวงสรวงฯ ประมาณ 5 พันคน ที่สำคัญชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นับเป็นกิจกรรมสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดลพบุรี สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเที่ยวชมงาน  

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More