ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัด สธ. รับมอบอาคาร 108 ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน จ.ขอนแก่น ดูแลภิกษุสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยพิเศษ

ปลัด สธ. รับมอบอาคาร 108 ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน จ.ขอนแก่น ดูแลภิกษุสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยพิเศษ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบ “อาคาร 108 ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” โรงพยาบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นอาคารดูแลภิกษุสงฆ์อาพาธ ให้มีห้องพักเป็นสัดส่วน สามารถทำวัตรสวดมนต์ได้ ประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวกระหว่างการรักษา

 

          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบ “อาคาร 108 ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” โรงพยาบาลบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นอาคารดูแลภิกษุสงฆ์อาพาธ ให้มีห้องพักเป็นสัดส่วน สามารถทำวัตรสวดมนต์ได้ ประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวกระหว่างการรักษา และแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ดูแลผู้ป่วยได้สะดวกรวดเร็ว คล่องตัว

          วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2566) ที่โรงพยาบาลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีรับมอบอาคาร 108 ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โรงพยาบาลบ้านไผ่ โดยมี พระราชวชิรธรรมาจารย์ (หลวงปู่สุธรรม สุธัมโม) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ภก.กาญจนา ลิ้มถาวรกิจ ประธานมูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมพิธี

         นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในสถานพยาบาลทุกระดับ เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ประชาชนได้รับการรักษาที่สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไกล ซึ่งต้องขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณมูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลภิกษุสงฆ์อาพาธ รวมถึงสนับสนุนการดูแลรักษาประชาชนทั่วไปให้มีที่พักและได้รับความสะดวกสบายในระหว่างที่รับการรักษา โดยนอกจากตัวอาคารจะมีความสวยงามแล้ว ยังออกแบบให้เอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างสะดวก รวดเร็วและคล่องตัว มีการแบ่งห้องพักที่เป็นสัดส่วนสำหรับภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ สามารถทำวัตรสวดมนต์ได้ และมีช่องทางอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย โดยใช้ชื่อ “อาคาร 108 ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” เพื่อบูชาพระคุณของหลวงตาพระมหาบัว ในวาระ 108 ปี ชาตกาล

            สำหรับโรงพยาบาลบ้านไผ่ ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง ให้บริการจริง 121 เตียง เนื่องจากพื้นที่เดิมคับแคบไม่สามารถขยายได้ จึงมีการสร้างโรงพยาบาลบ้านไผ่แห่งใหม่ ในปี 2557 และสร้างอาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง แล้วเสร็จให้บริการในปี 2562 ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ได้ปรับชั้น 2 อาคารผู้ป่วยในเป็นห้องความดันลบทั้งหมดเพื่อควบคุมการติดเชื้อ ทำให้ไม่มีอาคารเพียงพอรองรับผู้ป่วยทั่วไป จึงมีโครงการก่อสร้างอาคารที่ได้รับมอบในวันนี้ โดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่รวม 1,200 ตารางเมตร งบประมาณเบื้องต้น 15 ล้านบาท ประกอบด้วย ห้องพิเศษ 4 ห้อง, ห้องพิเศษรวม 6 เตียง 2 ห้อง, ห้องพิเศษรวม 10 เตียง 1 ห้อง และห้องสำหรับภิกษุสงฆ์ 2 ห้อง

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More