ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รมว.พม. แนะยุวทูตคุณธรรม ถอดบทเรียนสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมเป็นผู้นําพลเมืองจิตอาสา สร้างสังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น

รมว.พม. แนะยุวทูตคุณธรรม ถอดบทเรียนสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมเป็นผู้นําพลเมืองจิตอาสา สร้างสังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น

รมว.พม. แนะยุวทูตคุณธรรม ถอดบทเรียนสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมเป็นผู้นําพลเมืองจิตอาสา สร้างสังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น

 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองประเทศไทย” และมอบเกียรติบัตรแก่แกนนำเด็กและเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และเครือข่ายเด็กพิการ รวมทั้งผู้นำเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯนายจุติ กล่าวว่า ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจะสอนอะไรเราบางอย่าง และสิ่งที่ประวัติศาสตร์ให้กับคนรุ่นหลังคือการถอดบทเรียนจากวิกฤติและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ วันนี้ ต้องบอกว่า ปัจจัยสี่ของประเทศ ประกอบด้วย ระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน และเทคโนโลยีการสื่อสาร  อีกทั้งปัจจุบัน คนไทยมีทั้งคิดบวกและคิดลบ มีการแบ่งฝ่าย ฉะนั้น วิธีแก้ปัญหาคือ การที่เราต้องไปถอดบทเรียนจากประเทศที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กในการสร้างความเข้มแข็ง มีความคิดเป็นของตัวเอง ต้องสร้างสังคมไทยในมุมมองของคุณเอง ไม่ใช่มุมมองของผม และไม่อยากให้เป็นเครื่องมือของใครทั้งสิ้น เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษา ศาสนา เชื้อชาติ แต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมนายจุติ กล่าวต่อไปว่า การเป็นยุวทูตคุณธรรมควรคำนึงถึงความเชื่อมโยงองค์ประกอบของสังคมให้มาก ซึ่งวันนี้ เราสามารถทำให้ทุกท่านที่เข้ามาอบรมในหลักสูตร ได้มีความตระหนัก มีความคิดลึกซึ้ง วิเคราะห์แยกแยะถูกผิดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวในสังคม  และสิ่งที่อยากแนะนำต่อไปคือ การประกอบอาชีพใหม่ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี  แต่อย่าตกเป็นทาสของเทคโนโลยี โดยให้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการทำมาหากิน พร้อมทั้งรักษาความสุจริต ความเที่ยงธรรม วันนี้คุณเป็นยุวทูตคุณธรรมแล้ว วันหน้าคุณจะเป็นทูตที่ยิ่งใหญ่ต่อไป ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะขับเคลื่อนต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งจะมีการอบรมหลักสูตรสำหรับสภาเด็กและเยาวชน โดยอยากปลูกฝังเรื่อง 7Q (7 Quotient) เป็นความฉลาด 7 ด้านของมนุษย์ในโลกสมัยใหม่ และเมื่อท่านจะต้องไปจัดการกับคนทั้งโลก จำเป็นต้องมี 11Q (7 Quotient) เป็นความฉลาด 11 ด้านของเด็กยุคใหม่ ซึ่งท่านต้องสร้างและรักษาไว้ให้ได้ ดังนั้น หัวใจของยุวทูตคุณธรรม รวมถึงหัวใจของคน พม. คือการเรียนรู้ที่จะรู้จักมอบความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ไม่ต้องการสิ่งตอบแทน เพื่อให้สังคมมีความน่าอยู่มากขึ้นนายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ผู้ใหญ่ควรปลูกฝังและปลุกกระแสจิตอาสาให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างพลังเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้นําพลเมืองจิตอาสา ด้วยการมีมุมมองของสังคมในมุมกว้าง รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมถึงการเข้าใจและเคารพกฎกติกาในสังคมร่วมกัน

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More