ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมเจ้าท่าคุมเข้มความปลอดภัยทางน้ำทั่วประเทศ

กรมเจ้าท่าคุมเข้มความปลอดภัยทางน้ำทั่วประเทศ

กรมเจ้าท่าคุมเข้มความปลอดภัยทางน้ำทั่วประเทศ
จากนโยบายของรัฐบาลโดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้กรมเจ้าท่า (จท.) ดูแลด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางทางน้ำทั่วประเทศ
                  นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ได้มอบให้ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ จท. ดูแล ตรวจตราความปลอดภัยทางน้ำ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยสรุปรายงานสถานการณ์การเดินทางทางน้ำ (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566) ดังนี้
1. ส่วนกลาง แม่น้ำเจ้าพระยา เรือด่วนเจ้าพระยาให้บริการ 118 เที่ยว ผู้โดยสาร 16,339 คน เรือไฟฟ้าเจ้าพระยาให้บริการ 44 เที่ยว ผู้โดยสาร 2,025 คน เรือโดยสารข้ามฟากให้บริการ 884 เที่ยว ผู้โดยสาร 20,612 คน เรือภัตตาคารให้บริการ 26 เที่ยว ผู้โดยสาร 4,669 คน และเรือโดยสารคลองแสนแสบให้บริการ 167 เที่ยว ผู้โดยสาร 27,591 คน ซึ่ง จท. ได้ดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำด้วยการจัดเรือตรวจการณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความปลอดภัย พบว่า มีผู้ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา เรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry เรือโดยสารข้ามฟากปริมาณเบาบาง เรือโดยสารให้บริการตามรอบการเดินเรือสามารถระบายผู้โดยสารได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดเรือตรวจการณ์และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบริเวณท่าเรือต่าง ๆ และตรวจสอบความพร้อมของเรือโดยสาร ท่าเรือโดยสาร คนประจำเรือ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตก่อนออกเดินเรือ ตามมาตรการความปลอดภัยที่ จท. กำหนด
2. ส่วนภูมิภาค เรือโดยสารให้บริการ 3,003 เที่ยว ผู้โดยสาร 144,763 คน ซึ่ง จท. ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่าเรือต่าง ๆ รวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของเรือโดยสาร ท่าเรือโดยสาร คนประจำเรือ อุปกรณ์ช่วยชีวิต ก่อนออกเดินเรือตามมาตรการความปลอดภัย และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ควบคุมเรือติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน จท. โทร. 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More