ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมเจ้าท่า กำชับนักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อชูชีพขณะเดินทางทางน้ำเพื่อความปลอดภัย

กรมเจ้าท่า กำชับนักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อชูชีพขณะเดินทางทางน้ำเพื่อความปลอดภัย

กรมเจ้าท่า กำชับนักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อชูชีพขณะเดินทางทางน้ำเพื่อความปลอดภัยนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า (จท.) ทั้งส่วนกลางและสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 – 7 ควบคุม กำกับ และดูแลความปลอดภัยทางน้ำ พร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมการให้บริการเรือโดยสาร เน้นย้ำให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือให้เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสารทั้งเสื้อชูชีพ บอร์ดชูชีพ ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทาง เพื่อความปลอดภัย คนประจำเรือและผู้ควบคุมเรือต้องมีมาตรฐานเดินเรือที่ปลอดภัย ไม่ประมาท เพื่อลดอุบัติเหตุทางน้ำ พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย และประกาศแจ้งเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรืออย่างเคร่งครัด ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ทั้งนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดสรุปสถิติจำนวนผู้โดยสาร (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566) มีเที่ยวเรือ 109 เที่ยว ผู้โดยสาร 7,705 คน แบ่งเป็น ท่าเทียบเรือกรมหลวงชุมพรฯ 12 เที่ยว ผู้โดยสาร 285 คน ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ บริษัท เกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล 54 เที่ยว ผู้โดยสาร 5,731 คน ท่าเทียบเรือแหลมศอก 13 เที่ยว ผู้โดยสาร 985 คน และท่าเทียบเรือบางเบ้า 30 เที่ยว ผู้โดยสาร 704 คน หากประชาชนพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน จท. โทร. 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More