ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สว. เยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในสังกัดโครงการกองทุนการศึกษา จ.เชียงใหม่

สว. เยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในสังกัดโครงการกองทุนการศึกษา จ.เชียงใหม่

สว. เยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในสังกัดโครงการกองทุนการศึกษา จ.เชียงใหม่

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00-18.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ ในโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา พร้อมด้วย นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย สมาชิกวุฒิสภา พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล สมาชิกวฺฒิสภา และคณะ เดินทางเข้าพบนายภานุรังษี คงธนกฤตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเยี่ยมเยียนและติดตามความคืบหน้าภายหลังที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะ ได้ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง บ่อเก็บน้ำ คสล. ให้แก่โรงเรียน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการรับทุนการศึกษาจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ซึ่งทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวขอบคุณและรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐและภาคเอกชนได้เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอด พร้อมทั้งเรียนเชิญคณะกรรมการประสานงานฯ และผู้บริหารของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมโรงเรียนในโอกาสต่อไป

 

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงเรียนในสังกัดโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 4 ปัจจุบันมีนายภานุรังษี คงธนกฤตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มีคณะครูรวม 19 คน เด็กนักเรียน 264 คน ประกอบด้วย นักเรียนในพื้นที่และเด็กนักเรียนจาก 3 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ม้ง ลีซู และปกาเกอะญอ (70%) เน้นการศึกษาแบบ Active learning คือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยผ่านกิจกรรมเชิงวิชาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพร้อมสอดแทรกอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่

#วุฒิสภา

#โครงการกองทุนการศึกษา

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More