ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงาน คลิป และ E-Poster เข้าร่วมประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงาน คลิป และ E-Poster เข้าร่วมประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงาน คลิป และ E-Poster เข้าร่วมประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท
.
ส่งผลงานได้ทั้งประเภทเดี่ยว และประเภททีม(ไม่เกิน 3 คน)
(1) เปิดรับสมัครผู้มีความประสงค์ส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 1-19 ก.พ. 66
(2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ผ่าน page Facebook นี้ วันที่ 22 ก.พ.66 (อบรมแบบ on-site และถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook live)
(3) หลังจากการอบรมผู้สมัครส่งผลงานได้ถึงวันที่ 17 เม.ย. 66
(4) ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 1 มิ.ย. 66
ลิ้งค์ประกาศหลักเกณฑ์การประกวด https://cdn.me-qr.com/pdf/12258688.pdf
ลิ้งค์แบบฟอร์มใบสมัคร https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd27323UXBaYK…/viewform
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2659 6746 เจ้าหน้าที่ชื่อนางสาวปุญญิศา นวลนพคุณ หรือนายณัฐพล เฉยสวัสดิ์ ในวันและเวลาราชการ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More