ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผลการจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน”

ผลการจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ โทร. 02 202 1868 หรือ 02 202 1961
2. ธนาคารออมสิน โทร. 02 299 8000 หรือสายด่วน 1115
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02 555 0555
4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02 645 9000
5. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 02 265 3000 หรือสายด่วน 1357
6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โทร. 02 169 9999
7. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 02 650 6999 หรือสายด่วน 1302
8. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โทร. 02 890 9999
9. โครงการทางด่วนแก้หนี้ และโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน โทร. 1213 หรือ www.1213.or.th/app/debtcase หรือ ทาง Line @doctordebt
10. โครงการคลินิกแก้หนี้ โทร. 1443 หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ www.debtclinicbysam.com หรือ  Line @debtclinicbysam

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More