ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“กอช. มุ่งสร้างบำนาญให้ประชาชนอาชีพอิสระ ทุกจังหวัดมีเงินออมยามเกษียณ”

“กอช. มุ่งสร้างบำนาญให้ประชาชนอาชีพอิสระ ทุกจังหวัดมีเงินออมยามเกษียณ”

กองทุนการออมแห่งชาติ 02-049-9000 ต่อ 308 – 309

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More